दुलेश्वर प्रसाद B+ब्लड डोनर Duleshwar Prasad B+Blood Donor

नाम – दुलेश्वर प्रसाद

पिता – कौशल राम

माता – लोमिन बाई

जन्म तिथि – 10/06/1996

ब्लड ग्रुप – B+ve 

डोनेसन – 1 बार (जून 2020)

पता – ग्राम खामतराई , पो.-पिनकापार, जिला – बालोद ( छत्तीसगढ़ )

मो. न. – 8461939196

Author: AdminG